De Hoofdstukken:
Home nederlands
English english page
Deutsch Deutsch
Francais francais
De Plantenwinkel
De Boekenwinkel
Zoekmachine op Planten (NIEUW)
De Plantencatalogus
Nederlandse namen
De actuele voorraad
Beplantingsadviezen
Aanbiedingspakketten
Onze bedrijfspresentatie-film
PlantenTuin Plant Service
Veel gestelde vragen
Jaarprogramma 2011
Hydrangea Kwekerij (NIEUW)
Een bezoek aan ons bedrijf
Een virtuele rondwandeling
Effectieve Micro-organismen (Ecologisch)
lezingen
Aceretum / Nederlandse Plantencollecties
'Het Grote Hortensiaboek'
Help! Mijn plant gaat dood
Nieuwsmailings
Afmelding nieuwsmailings
beschikbare dia's
Kortingen
Handels- en leveringsvoorwaarden
Verzorgingstips
Het bestelformulier
Verzendkosten
Postpakketten
De Boekenlijst
Uw naam ook een plantennaam?
Routebeschrijving naar ons bedrijf
Hoe komt u bij ons en de plattegrond
Betalen met uw creditcard
Links
Wie zijn wij? Adres- en andere gegevens
zend ons een e-mail
Een lijst van vogels en andere dieren op ons bedrijf

Welkom op de site van Plantentuin Esveld. Dit is de oude site! Deze wordt niet meer bijgewerkt. Klik hier om de volledig vernieuwde site te openen.

De volgende soorten vogels zijn in ons bedrijf gesignaleerd in de loop van de jaren.

Kunt U door Uw waarneming iets aan toevoegen? Meld het ons, daar zijn wij altijd blij mee.

1. aalscholver : regelmatig

2. fuut : regelmatig, heeft gebroed

3. dodaars : incidenteel

4. blauwe reiger : regelmatig

5. wilde eend : regelmatig, heeft gebroed

6. knobbelzwaan : regelmatig, heeft gebroed

7. kolgans : overvliegend

8. Canadese gans : regelmatig, heeft gebroed

9. torenvalk : incidenteel

10. sperwer : regelmatig

11. buizerd : incidenteel

12. fazant : regelmatig

13. waterhoen : regelmatig, heeft gebroed

14. meerkoet : regelmatig, heeft gebroed

15. scholekster : regelmatig

16. kievit : onregelmatig

17. wulp : incidenteel

18. grutto : regelmatig, vooral te horen

19. grote mantelmeeuw : incidenteel

20. zilvermeeuw : regelmatig

21. stormmeeuw : regelmatig

22. kokmeeuw : regelmatig

23. visdief : regelmatig

24. houtduif : regelmatig, heeft gebroed

25. Turkse tortel : regelmatig, heeft gebroed

26. koekoek : regelmatig, vaak te horen, is door koolmees grootgebracht

27. ransuil : incidenteel

28. ijsvogel : incidenteel, maar wel heel goed

29. grote bonte specht : regelmatig

30. gierzwaluw : af en toe overvliegend

31. boerenzwaluw : onregelmatig, heeft gebroed

32. huiszwaluw : incidenteel

33. witte kwikstaart : regelmatig

34. spreeuw : regelmatig, heeft gebroed

35. Vlaamse gaai : onregelmatig

36. ekster : regelmatig, heeft gebroed

37. kauw : regelmatig, heeft gebroed

38. zwarte kraai : regelmatig, heeft gebroed

39. roek : incidenteel

40. heggemus : onregelmatig

41. winterkoning : regelmatig, heeft gebroed

42. spotvogel : onregelmatig

43. tuinfluiter : incidenteel

44. fitis : regelmatig

45. tjiftjaf : regelmatig, vooral te horen

46. grauwe vliegenvanger : onregelmatig

47. roodborst : regelmatig, heeft gebroed

48. merel : regelmatig, heeft gebroed

49. koperwiek : incidenteel

50. zanglijster : regelmatig

51. koolmees : regelmatig, heeft gebroed

52. pimpelmees : regelmatig, heeft gebroed

53. staartmees : onregelmatig

54. boomkruiper : incidenteel

55. boomklever : 1 maal

56. huismus : regelmatig, heeft gebroed

57. vink : regelmatig, heeft gebroed

58. putter : onregelmatig, heeft gebroed

59. groenling : regelmatig, heeft gebroed

60. kneu : incidenteel

61. regenwulp : 1 keer

Verder hebben wij ringslangen, kijk er op warmere dagen vooralnaar uit als ze zwemmen of ergens liggen op te warmen, een fantastische ervaring.

Deze foto is door een klant, de Heer van Wageningen genomen.

Verder uiteraard kikkers, padden, hagedissen, in de sloten rondom het bedrijf zeer vele vissen, libellen, maar ook vleermuizen en veel meer.