U bevindt zich hier: Home > VOGELLIJST

WELKOM OP DE SITE VAN DE PLANTENTUIN ESVELD.
DIT IS DE OUDE SITE.
KLIK HIER VOOR DE NIEUWE SITE

lijst van vogels en dieren op ons bedrijf

Heeft u een soort gezien die niet op de lijst staat?

De foto's zijn bijna allemaal gemaakt door Jaap de Kreek. Diverse op ons bedrijf, de meeste elders.

1. aalscholver. dagelijks.
2. fuut. dagelijks, heeft gebroed. de foto is van het nest in onze sloot
3. dodaars. incidenteel.
4. blauwe reiger. dagelijks.
5. purperreiger. 1 keer overvliegend.
geen foto beschikbaar
6. Roerdomp. 1 maal, overvliegend.
geen foto beschikbaar
7. grote zilverreiger. incidenteel.
8. Lepelaar. 1 maal. grote groep (ongeveer 30) overvliegend
9. wilde eend. dagelijks. heeft gebroed
10. krakeend. incidenteel.
11. kuifeend. regelmatig.
12. knobbelzwaan. dagelijks. heeft gebroed
13. Smient. overvliegend. 1 keer
geen foto beschikbaar
14. kolgans. regelmatig overvliegend.
15. Rosse Stekelstaart. 1 maal in de sloot.. In de rui, kon nauwelijks vliegen
16. Canadese gans. regelmatig, heeft gebroed.
17. brandgans. incidenteel, broedgeval in 2014.
18. torenvalk. incidenteel.
19. sperwer. regelmatig.
20. Blauwe kiekendief. 1 keer overvliegend. in de winter met sneeuw en ijs, kennelijk op zoek
geen foto beschikbaar
21. Ruigpootbuizerd. 1 keer duidelijk overvliegend.
geen foto beschikbaar
22. buizerd. incidenteel.
23. fazant. incidenteel.
24. waterhoen. dagelijks, heeft gebroed.
25. meerkoet. dagelijks, heeft gebroed.
26. scholekster. incidenteel.
27. Kievit. onregelmatig.
28. wulp. incidenteel.
29. grutto. regelmatig, vooral op geluid.
30. regenwulp. 1 keer.
31. kleine mantelmeeuw. incidenteel.
32. Zilvermeeuw. regelmatig.
33. stormmeeuw. regelmatig.
34. kokmeeuw. bijna dagelijks.
35. visdief. in seizoen bijna dagelijks.
36. houtduif. dagelijks, heeft gebroed.
37. tortelduif. dagelijks, heeft gebroed.
38. holenduif. dagelijks.
39. koekoek. regelmatig, meestal op geluid.. is door een koolmees grootgebracht
40. ransuil. incidenteel.
geen foto beschikbaar
41. ijsvogel. incidenteel. woont in de windakker
42. grote bonte specht. regelmatig.
43. gierzwaluw. dagelijks in het seizoen.
44. boerenzwaluw. incidenteel, heeft lang geleden gebroed.
45. huiszwaluw. incidenteel.
46. witte kwikstaart. incidenteel.
47. spreeuw. zeer regelmatig, heeft gebroed.
48. gaai. bijna dagelijks, heeft gebroed.
49. ekster. dagelijks, heeft gebroed.
50. kauw. dagelijks in groepen, heeft gebroed.
51. zwarte kraai. regelmatig.
52. roek. 1 maal.
53. heggemus. dagelijks, heeft gebroed.
54. winterkoning. bijna dagelijks, heeft gebroed.
55. spotvogel. incidenteel.
geen foto beschikbaar
56. tuinfluiter. incedenteel.
57. fitis. in het seizoen dagelijks, heeft gebroed.
58. tjiftjaf. in het seizoen dagelijks, heeft gebroed.
59. grauwe vliegenvanger. incidenteel.
60. roodborst. bijna dagelijks, heeft gebroed.
61. goudhaantje. incidenteel, meestal op geluid.
62. merel. dagelijks, heeft gebroed.
63. koperwiek. incidenteel.
64. zanglijster. regelmatig.
65. koolmees. dagelijks, heeft gebroed.
66. pimpelmees. dagelijks, heeft gebroed.
67. zwartkop. incidenteel in de windakker.
68. staartmees. met tussenpozen regelmatig.
69. boomklever. incidenteel.
70. huismus. bijna dagelijks, heeft gebroed.. terug van lang weggeweest
71. ringmus. regelmatig, vaak bij de feeder.
72. vink. dagelijks, heeft gebroed.
73. putter. onregelmatig, heeft gebroed.
74. groenling. dagelijks, heeft gebroed.
75. kneu. incidenteel.
76. halsbandparkiet. regelmatig.
77. keep. incidenteel aan de feeder voor het huis.
78. houtsnip. 1 maal. vloog per ongeluk de kas in, is gevangen en gered
geen foto beschikbaar

Andere dieren

79. ringslang. in het seizoen een paar keer per jaar.
80. pad. in het seizoen zeer regelmatig.
81. kikker. in het seizoen dagelijks.
geen foto beschikbaar
82. salamander. vooral in de cabrioletkas.
geen foto beschikbaar
83. dwergvleermuis. in het seizoen vrijwel dagelijks in de avond. Pipistrellus pipistrellus
84. Laatvlieger. incidenteel. Eptesicus serotinus
85. bruine rat. incidenteel. Rattus norvegicus
86. waterrat. incidenteel.
87. huismuis. incidenteel.
88. rosse woelmuis. incidenteel.
89. mol. incidenteel. Alleen als prooi door de kat en de reiger
90. muskusrat. incidenteel. Ondatra zibethicus
91. Egel. incidenteel. Er zijn er in totaal 6 hier uitgezet