U bevindt zich hier: Home > VOGELLIJST

lijst van vogels en dieren op ons bedrijf

Heeft u een soort gezien die niet op de lijst staat?

De foto's zijn bijna allemaal gemaakt door Jaap de Kreek. Diverse op ons bedrijf, de meeste elders.

1. aalscholver. dagelijks.
2. fuut. dagelijks, heeft gebroed. de foto is van het nest in onze sloot
3. dodaars. incidenteel.
4. blauwe reiger. dagelijks.
5. grote zilverreiger. incidenteel.
6. Lepelaar. 1 maal. grote groep (ongeveer 30) overvliegend
7. wilde eend. dagelijks. heeft gebroed
8. krakeend. incidenteel.
9. kuifeend. regelmatig.
10. knobbelzwaan. dagelijks. heeft gebroed
11. kolgans. regelmatig overvliegend.
12. Rosse Stekelstaart. 1 maal in de sloot.. In de rui, kon nauwelijks vliegen
13. Canadese gans. regelmatig, heeft gebroed.
14. brandgans. incidenteel, broedgeval in 2014.
15. torenvalk. incidenteel.
16. sperwer. regelmatig.
17. Ruigpootbuizerd. 1 keer duidelijk overvliegend.
geen foto beschikbaar
18. buizerd. incidenteel.
19. fazant. incidenteel.
20. waterhoen. dagelijks, heeft gebroed.
21. meerkoet. dagelijks, heeft gebroed.
22. scholekster. incidenteel.
23. Kievit. onregelmatig.
24. wulp. incidenteel.
25. grutto. regelmatig, vooral op geluid.
26. regenwulp. 1 keer.
27. kleine mantelmeeuw. incidenteel.
28. Zilvermeeuw. regelmatig.
29. stormmeeuw. regelmatig.
30. kokmeeuw. bijna dagelijks.
31. visdief. in seizoen bijna dagelijks.
32. houtduif. dagelijks, heeft gebroed.
33. tortelduif. dagelijks, heeft gebroed.
34. holenduif. dagelijks.
35. koekoek. regelmatig, meestal op geluid.. is door een koolmees grootgebracht
36. ransuil. incidenteel.
geen foto beschikbaar
37. ijsvogel. incidenteel. woont in de windakker
38. grote bonte specht. regelmatig.
39. gierzwaluw. dagelijks in het seizoen.
40. boerenzwaluw. incidenteel, heeft lang geleden gebroed.
41. huiszwaluw. incidenteel.
42. witte kwikstaart. incidenteel.
43. spreeuw. zeer regelmatig, heeft gebroed.
44. gaai. bijna dagelijks, heeft gebroed.
45. ekster. dagelijks, heeft gebroed.
46. kauw. dagelijks in groepen, heeft gebroed.
47. zwarte kraai. regelmatig.
48. roek. 1 maal.
49. heggemus. dagelijks, heeft gebroed.
50. winterkoning. bijna dagelijks, heeft gebroed.
51. spotvogel. incidenteel.
geen foto beschikbaar
52. tuinfluiter. incedenteel.
53. fitis. in het seizoen dagelijks, heeft gebroed.
54. tjiftjaf. in het seizoen dagelijks, heeft gebroed.
55. grauwe vliegenvanger. incidenteel.
56. roodborst. bijna dagelijks, heeft gebroed.
57. goudhaantje. incidenteel, meestal op geluid.
58. merel. dagelijks, heeft gebroed.
59. koperwiek. incidenteel.
60. zanglijster. regelmatig.
61. koolmees. dagelijks, heeft gebroed.
62. pimpelmees. dagelijks, heeft gebroed.
63. zwartkop. incidenteel in de windakker.
64. staartmees. met tussenpozen regelmatig.
65. boomklever. incidenteel.
66. huismus. bijna dagelijks, heeft gebroed.. terug van lang weggeweest
67. ringmus. regelmatig, vaak bij de feeder.
68. vink. dagelijks, heeft gebroed.
69. putter. onregelmatig, heeft gebroed.
70. groenling. dagelijks, heeft gebroed.
71. kneu. incidenteel.
72. halsbandparkiet. regelmatig.
73. keep. incidenteel aan de feeder voor het huis.
74. houtsnip. 1 maal. vloog per ongeluk de kas in, is gevangen en gered
geen foto beschikbaar

Andere dieren

75. ringslang. in het seizoen een paar keer per jaar.
76. pad. in het seizoen zeer regelmatig.
77. kikker. in het seizoen dagelijks.
geen foto beschikbaar
78. salamander. vooral in de cabrioletkas.
geen foto beschikbaar
79. dwergvleermuis. in het seizoen vrijwel dagelijks in de avond. Pipistrellus pipistrellus
80. Laatvlieger. incidenteel. Eptesicus serotinus
81. bruine rat. incidenteel. Rattus norvegicus
82. waterrat. incidenteel.
83. huismuis. incidenteel.
84. rosse woelmuis. incidenteel.
85. mol. incidenteel. Alleen als prooi door de kat en de reiger
86. muskusrat. incidenteel. Ondatra zibethicus
87. Egel. incidenteel. Er zijn er in totaal 6 hier uitgezet