WELKOM OP DE SITE VAN DE PLANTENTUIN ESVELD.
DIT IS DE OUDE SITE.
KLIK HIER VOOR DE NIEUWE SITE

Grond, het fundament van de tuin.

Het fundament.

Iedereen die een huis laat bouwen weet dat het verstandig is te beginnen met een stevig fundament. Voor een tuin is dat hetzelfde. De grond waarin de planten moeten groeien is het fundament van de tuin.

Bodemeisen van de plant.

Niet alle planten worden blij van dezelfde voedingsbodem, er zijn planten die van een beetje zuur houden, planten die het beste groeien op arme zandgrond en planten die het liefst in de stevige klei staan. Nu kunnen we het niet alle planten individueel naar de zin maken, dus kan het verstandig zijn om planten met specifieke bodemeisen, zoals bijvoorbeeld de Rhododendron, te groeperen.
Nu moeten we individualiteit van planten ook niet overdrijven, vrijwel alle planten kunnen vooruit met een humusrijke goed drainerende grond met een zuurgraad van rond de 5. Maar wat is dat dan? Is dat de 'prima bemeste tuinaarde' die ons wordt aangeraden door de stratenmaker hovenier? Soms wel, maar helaas vaak ook niet.

RAG grond.

Om zeker te zijn van een goede aanvulgrond kunnen we ons het beste richten tot RAG gecertificeerde leveranciers van grond. Die weten van hun grond de exacte zuurgraad, de maximale hoeveelheid krimp, het organisch stofgehalte en kunnen ons echt beloven dat de grond vrij is van ziektekiemen, onkruidzaden en vervuilingen. Dat kost vanzelfsprekend ietsje meer, maar een goed fundament voorkomt dat het gebouw instort.

Aanslaan van de beplanting.

Er speelt voor ons als kweker ook een stukje eigenbelang mee. Uit ervaring, opgedaan met het ontwerpen en aanleggen van tuinen, weten we dat de planten veel beter aanslaan en functioneren als er zorg is besteed aan de bodem. In de praktijk kan in bijna 90% van de gevallen het niet of slecht functioneren van een plant geweten worden aan de grond waarin ze moeten groeien. Daar kennen we helaas trieste voorbeelden van. Dus als u ons, en de planten, een plezier wilt doen, ga dan zorgvuldig om met het grondwerk om en laat u niet grond uit bodemsaneringen gemengd met schonere grond aansmeren als 'prima bemeste tuinaarde'. Heeft u twijfel over de grond in uw tuin, BLGG Agroxpertus in Oosterbeek en andere laboratoria gespecialiseerd in bodemonderzoek, kunnen de grond onderzoeken en gerichte adviezen geven over bemesting. Zelf zijn wij een voorstander van het gebruik van organische meststoffen en mico-organismen. Hoe natuurlijker hoe beter, wat ons betreft.

Plantgaten voorbereiden.

Onder het kopje Bomen staan de aanwijzingen hoe u het beste een plantgat voorbereidt.