WELKOM OP DE SITE VAN DE PLANTENTUIN ESVELD.
DIT IS DE OUDE SITE.
KLIK HIER VOOR DE NIEUWE SITE

EM of Effectieve Micro-organismen

EM of EffectieveMicro-organismen

 

EM is een natuurproduct dat bestaat uit positieve schimmelsen bacteriŽn. Het gebruik van Effectieve Micro-organismen ondersteunt denatuurlijke afweer van planten tegen ziekten en plagen. Het is geen bestrijdingsmiddelmaar een product dat een grote verscheidenheid van schimmelziekten en plagenkan helpen voorkomen of zelfs genezen. Dit gefermenteerde product past dan ookuitstekend in een biologische benadering.

 

Er zijn verschillende vormen van EM beschikbaar voor deconsument.

 

EM1: geconcentreerde micro-organismen. Samen met derietsuikermelasse kunt u hiermee de EM-Actief (EM-A)maken in de speciaal daarvoor ontwikkelde EM-Activator.Dit is het basisproduct waarmee ziekten en plagen kunnen worden bestreden envoorkomen. Na fermentatie in de Activator kunt u het product 1:200 verdunnen enaangieten bij de plant of de plant ermee bespuiten.

EM1 en de rietsuikermelasse zijn verkrijgbaar inverpakkingen van 250ml en 1 liter.

 

EM5:Ter bestrijding van plaag-insecten.Hiervoor gebruikt u EM5 in een verdunning van 1:200. Bij voorkeur regelmatigbespuiten na regenval of in de ochtend wanneer het gewas nog vochtig is. EM5kan overigens ook preventief ingezet worden en heeft ook een gunstig effect opschimmelziekten. Verkrijgbaar in verpakkingen van 250ml en 1 liter.

 

Microferm: Dit is kant en klare EM-A. Gebruik ishetzelfde als bij de EM1, alleen de verdunningsgraad is lager, namelijk 1:50. Verkrijgbaar in 2 liter verpakking.

 

Bokashi: Een biologische bodemverbeteraar.Het uitgangspunt van Bokashi is een organischemeststof. Tijdens een fermentatie proces wordt deze verrijkt metmicro-organismen. Samen met de toegevoegde mineralen en kalkbestanddelen zorgtdit voor een bijzondere bodemverbeteraar.

 

Bokashi-starter: Met ditproduct kunt u van uw eigen tuin- en keuken afval een uitstekendebodemverbeteraar maken. In de speciaal daarvoor ontwikkelde fermentatie-emmerkunt u met behulp van Bokashi-starter, uw afval tefermenteren en enten met de EM schimmels en bacteriŽn.

 

EM-Activator: In ditapparaat kunt u met rietsuikermelasse en EM1 samen uw eigen EM-A maken.Gebruiksaanwijzing: Eerst 50ml rietsuikermelasse in de Activator. 600ml watertoevoegen en mengen met de rietsuikermelasse. Daarna 50 ml EM1 toevoegen enafvullen met ongeveer 200ml water. 7 tot 10 dagen laten fermenteren. Daarna isde EM-A klaar voor gebruik.

 

 

 

Toepassingen EM:

 

-Buxus-schimmel.Regelmatige bespuiting bij aangetaste planten met EM-A, bij voorkeur naregenval of in de vroege ochtend. Preventieve bespuiting tweemaal per jaar invoorjaar en zomer.

-Meeldauw, Blackspot enandere bladschimmels. Preventieve bespuiting in late voorjaar of begin zomermet EM-A.

-Verticillium, Phytophtera, Pythium enandere agressieve bodemschimmels. Bodemverbetering met Bokashiof aangieten van de grond voor aanvang van het groeiseizoen. Bij kwetsbareplanten aangieten in late voorjaar en zomer herhalen.

-Bloedluis en andere plaag-insecten.Regelmatige bespuiting na regenval of in de vroege ochtend met EM5.

-Algemeen: Het verbeteren van het bodemleven met Bokashi voorkomt veel ziekten en plagen. Het aangieten vande bodem met EM-A in het voorjaar of het ťťn tot tweemaal preventief bespuitenmet EM-A heeft ditzelfde effect. Voorkomen is vanzelfsprekend zinvol. Is deplant niet ziek, dan hoeft hij ook niet beter gemaakt te worden!

 

Het gebruik van EM gaat goed samen met het gebruik vanorganische meststoffen. Kies hierbij voor samengestelde meststoffen waarbij gebruikis gemaakt van een mix van grondstoffen. In onze plantenwinkel verkopen wij eenvloeibare en een vaste organische meststof. Maar ook merken als DCM en Ecostyle produceren bruikbare meststoffen. Ook het gebruikvan compost is uitstekend in combinatie met EM. Om het bodemleven optimaal tekrijgen is een veelzijdige biologische benadering een goed idee.

 

 

U kunt de beschreven produkten uiterraard bestellen in de webshop.