Nieuwerkerk Boerderij Nooitgedagt

Bij de monumentale boerderij Nooitgedagt in Nieuwerkerk is door Vestia een zorgcomplex gerealiseerd waar clienten van ASVZ een goed onderdak vinden. In samenwerking met het architectenburo COR uit Bodegraven, die verantwoordelijk was voor de vier nieuwe wooneenheden op het terrein van de boerderij hebben we een healing environment gerealiseerd, passend in het veenweidelandschap. De tuin bestaat uit diverse onderdelen zoals een hoogstam boomgaard, een moestuin, een natuurontwikkelings gebied en hortensia- en vasteplanten borders.De filosofie van de tuin is tweeledig. De tuin beoogt een moderne variant te zijn op het traditionele boerenerf, maar bovenal moet de tuin een plaats zijn waarin de bewoners rust vinden door actief te zijn in de natuur. Een omgeving die heelt. De tuin is natuurlijk nog jong, maar lijkt nu al aan zijn belangrijkste doelstelling te voldoen.

De maatschappelijke waardering voor dit bijzondere project werd duidelijk onderstreept door dhr. Balkenende die de officiele opening verrichtte. Een project waarin alle partijen inhoud geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen op een manier waarvan wij zeggen dat we het een voorrecht vonden hieraan te kunnen bijdragen. De foto hieronder is direct na het planten genomen.