De volgende soorten vogels zijn in ons bedrijf gesignaleerd in de loop van de jaren.

Kunt U door Uw waarneming hier iets aan toevoegen? Meld het ons, daar zijn wij altijd blij mee.

De foto's zijn allemaal van Jaap de Kreek, zeer goede vriend des huizes waarmee samen vele reizen zijn gemaakt. De foto's zijn natuurlijk niet allemaal op het bedrijf gemaakt.


http://www.esveld.nl/images/aalscholver.jpg
1. aalscholver : dagelijks


http://www.esveld.nl/images/fuut.jpg

http://www.esveld.nl/images/fuut1.jpg
2. fuut : dagelijks, heeft gebroed, met foto van het nest


http://www.esveld.nl/images/dodaars.jpg
3. dodaars : incidenteel


http://www.esveld.nl/images/blauwe-reiger.jpg
4. blauwe reiger : dagelijks


http://www.esveld.nl/images/wilde-eend.jpg
5. wilde eend : dagelijks, heeft gebroed


http://www.esveld.nl/images/knobbelzwaan.jpg
6. knobbelzwaan : dagelijks, heeft gebroed

7. kolgans : overvliegend


http://www.esveld.nl/images/canadese-gans.jpg
8. Canadese gans : regelmatig, heeft gebroed


http://www.esveld.nl/images/torenvalk.jpg
9. torenvalk : incidenteel

10. sperwer : regelmatig


http://www.esveld.nl/images/buizerd.jpg
11. buizerd : incidenteel


http://www.esveld.nl/images/fazant.jpg
12. fazant : onregelmatig


http://www.esveld.nl/images/waterhoen.jpg
13. waterhoen : dagelijks, heeft gebroed


http://www.esveld.nl/images/meerkoet.jpg
14. meerkoet : dagelijks, heeft gebroed


http://www.esveld.nl/images/scholekster.jpg
15. scholekster : regelmatig


http://www.esveld.nl/images/kievit.jpg
16. kievit : onregelmatig


http://www.esveld.nl/images/wulp.jpg
17. wulp : incidenteel


http://www.esveld.nl/images/grutto.jpg
18. grutto : regelmatig, vooral te horen


http://www.esveld.nl/images/kleine-mantelmeeuw.jpg
19. kleine mantelmeeuw : incidenteel


http://www.esveld.nl/images/zilvermeeuw.jpg
20. zilvermeeuw : regelmatig

21. stormmeeuw : regelmatig


http://www.esveld.nl/images/kokmeeuw.jpg
22. kokmeeuw : bijna dagelijks


http://www.esveld.nl/images/visdief.jpg
23. visdief : bijna dagelijks

http://www.esveld.nl/images/houtduif.jpg
24. houtduif : regelmatig, heeft gebroed


http://www.esveld.nl/images/tortelduif.jpg
25. Tortelduif : dagelijks, heeft gebroed

26. koekoek : regelmatig, vaak te horen, is door koolmees grootgebracht

27. ransuil : incidenteel


http://www.esveld.nl/images/ijsvogel.jpg
28. ijsvogel : incidenteel, maar wel heel goed


http://www.esveld.nl/images/grote-bonte-specht.jpg
29. grote bonte specht : regelmatig


http://www.esveld.nl/images/gierzwaluw.jpg
30. gierzwaluw : overvliegend gedurende het hele seizoen


http://www.esveld.nl/images/boerenzwaluw.jpg
31. boerenzwaluw : onregelmatig, heeft gebroed


http://www.esveld.nl/images/huiszwaluw.jpg
32. huiszwaluw : incidenteel


http://www.esveld.nl/images/witte-kwikstaart.jpg
33. witte kwikstaart : onregelmatig34. spreeuw : regelmatig, heeft gebroed


http://www.esveld.nl/images/gaai.jpg
35. Gaai : bijna dagelijks, heeft gebroed


http://www.esveld.nl/images/ekster.jpg
36. ekster : dagelijks, heeft gebroed


http://www.esveld.nl/images/kauw.jpg
37. kauw : dagelijks, heeft gebroed


http://www.esveld.nl/images/zwarte-kraai.jpg
38. zwarte kraai : dagelijks, heeft gebroed39. roek : incidenteel

http://www.esveld.nl/images/heggemus.jpg
40. heggemus : onregelmatig, heeft gebroed41. winterkoning : dagelijks, heeft gebroed

42. spotvogel : onregelmatig

43. tuinfluiter : incidenteel44. fitis : dagelijks in het seizoen, heeft gebroed


http://www.esveld.nl/images/tjiftjaf.jpg
45. tjiftjaf : dagelijks in het seizoen, vooral te horen, heeft gebroed


http://www.esveld.nl/images/grauwe-vliegenvanger.jpg
46. grauwe vliegenvanger : onregelmatig


http://www.esveld.nl/images/roodborst.jpg
47. roodborst : regelmatig, heeft gebroed48. merel : dagelijks, heeft gebroed


http://www.esveld.nl/images/koperwiek.jpg
49. koperwiek : incidenteel


http://www.esveld.nl/images/zanglijster.jpg
50. zanglijster : regelmatig


http://www.esveld.nl/images/koolmees.jpg
51. koolmees : dagelijks, heeft gebroed52. pimpelmees : dagelijks, heeft gebroed53. staartmees : onregelmatig

 


54. boomklever : incidenteel


http://www.esveld.nl/images/huismus.jpg
55. huismus : regelmatig, heeft gebroed. Weer terug van lang weggeweest.


http://www.esveld.nl/images/vink.jpg
56. vink : dagelijks, heeft gebroed57. putter : onregelmatig, heeft gebroed


http://www.esveld.nl/images/groenling.jpg

http://www.esveld.nl/images/groenling1.jpg
58. groenling : dagelijks, heeft gebroed


http://www.esveld.nl/images/kneu.jpg
59. kneu : incidenteel


http://www.esveld.nl/images/regenwulp.jpg
60. regenwulp : 1 keer


http://www.esveld.nl/images/kuifeend.jpg
61. kuifeend : regelmatig


http://www.esveld.nl/images/Halsbandparkiet.jpg
62. halsbandparkiet : meermaals


63. keep : incidenteel aan de feeder voor het huis


64. Holenduif : regelmatig aan de feeder voor het huis

 

65. Brandgans : broedgeval in 2014

66. Grote Zilverreiger: overvliegend in 2015; de laatste jaren in toenemende mate gezien in de polders tussen Gouda en Alphen aan den Rijn.

67. Ringmus : bij feeder voor het huis..

68. Krakeend: m in singel langs windakker halverwege. Door Jaap herkend tijdens korte rondwandeling met Dirk over de tuinen.

 

69. Zwartkop: in windakker.

 

Verder hebben wij ringslangen, kijk er op warmere dagen vooral naar uit als ze zwemmen of ergens liggen op te warmen, een fantastische ervaring.

http://www.esveld.nl/images/81041.jpg

Deze foto is door een klant, de Heer van Wageningen genomen.

Verder uiteraard kikkers, padden en salamanders in de sloten rondom het bedrijf. Daarin ook zeer vele vissen, libellen en veel meer. Tevens hebben we af en toe vleermuizen en ander dieren zoals muizen.
http://www.esveld.nl/images/pad.jpg

Zoogdieren

Er zijn in de loop der jaren diverse soorten zoogdieren gezien. Het is echter altijd een kwestie van geluk, waarnemingen zijn vrij zeldzaam. Het is echter nooit gelukt om hier op het terrein een foto van ze te maken.


Dit zijn de tot nu toe bekende soorten:

Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)

Laatvlieger (Eptesicus serotinus

Bruine rat (Rattus norvegicus)

Waterrat

Huismuis

Rosse woelmuis

Mol (Talpa europaeus)

Muskusrat (Ondatra zibethicus)


Egel (door Egelopvang in juni 2015 uitgezet in Aceretum).