WELKOM OP DE SITE VAN DE PLANTENTUIN ESVELD.
DIT IS DE OUDE SITE.
KLIK HIER VOOR DE NIEUWE SITE

Aanwijzingen voor planten en verzorgen: RHODODENDRON

Rhododendrons verlangen een zure, venige of zanderige standplaats, met een hooghumusgehalte. Kalkhoudende grond is ten enen male ongeschikt. Als U op minder geschiktegrond toch Rhododendrons wilt planten, zal de grond sterk aangepast en verbeterd moetenworden. Dit kan gebeuren met veel tuinturf, humusrijke zuur reagerende compost en metnaaldengrond of gecomposteerde boomschors, vooral van sparren en pijnbomen. De zuurgraadmoet eigenlijk niet hoger zijn dan ongeveer 4,5 tot 5. Rhododendrons mogen niet al te diepworden geplant, de plantgaten moeten ongeveer net zo diep zijn als de kluit dik is, plus 5 cm.Rhododendrons wortelen aan de oppervlakte, en daarom dient er een laagje goede grond op dewortels te zijn (en te blijven).

De winterhardheid van de verschillende Rhododendrons is zeer uiteenlopend. Vermijd plaatsenmet veel tocht. Hoe groter de bladeren zijn hoe meer schaduw ze nodig hebben. Planten in devolle zon heeft alleen succes als de plant meer water kan opnemen dan hij verdampt. Opzandgronden is dat vrijwel nooit het geval, op laagveen doorgaans wel.

Na de bloei dienen de uitgebloeide bloemen uitgebroken te worden. Dit gaat gemakkelijk doorde bloemtrossen te buigen. De tros breekt dan af op het kurklaagje onder de bloemtros. Metdeze handelwijze ontwikkelen zich meer nieuwe groeiknoppen en uw plant verspilt geenenergie aan overbodige zaadvorming.

Er moet zo weinig mogelijk gesnoeid worden, en vooral niet door dikke takken. Als uwRhododendron te kaal is geworden, of anderszins niet mooi is, kan men beter de plantopruimen en een andere planten.

Afdekken met sparretakken en dergelijk materiaal is aan te bevelen in strenge winters. Vooralin februari kan het sterk vriezen en wintergroene Rhododendrons verdampen dan wel, maarnemen geen nieuw water op (de grond is een grote ijsklomp!).

Het is van belang goed op te letten, dat U geen taxuskevers in uw Rhododendron-aanplantheeft. Deze grijze kevers zijn nachtdieren, kunnen niet vliegen en vreten halve cirkeltjes uit debladrand. Dit is gemakkelijk te constateren, als men het maar weet. De larven zijn echter hetgevaarlijkst. Ze zitten in de grond en vreten de schors van uw planten weg, soms worden deplanten helemaal 'geringd', waar door ze afsterven. Bestrijding is tamelijk moeilijk. Het bestemiddel is eigenlijk heel eenvoudig. Leg stukken ruwe plank op de grond onder uw planten. Dekevers kruipen daar vaak onder omdat het aan het eind van de nacht koud wordt. Sta vroeg open keer de planken voorzichtig om. Trap de kevers dood, die aan de plank zitten. Herhaal dittot u geen kevers meer vangt. Dit huismiddel wordt ook in de kwekerijen toegepast.

Een tweede ziekte is een verwelkingsziekte (Phythophtora). Hieraan is weinig te doen, omdathet kwaad al geschied is wanneer men het ziet. Het is een bodemschimmel, die virulent wordtbij warm en benauwd weer gedurende langere tijd. In tuinen komt het maar zelden voor.Nachtvorst in mei kan ook schade doen, vooral de bloemen kunnen dan bevriezen. De plantenherstellen zich echter vrijwel altijd.